Tłumacz Przysięgły

Języka Niemieckiego Monika Szymańska

Tłumaczenie przysięgłe musi byś opatrzone okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego zwierającą wskazanie danego języka, imię i nazwisko oraz numer tłumacza przysięgłego na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości, pozycję z repertorium tłumacza przysięgłego, zapis czy tłumaczenie zostało sporządzone na podstawie oryginału lub też kopii dokumentu oraz podpis tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia uwierzytelnione są tłumaczeniami opisowymi. Oznacza to, że tłumacz opisuje wszelkie informacje, takie jak pieczątki. Tłumaczenie przysięgłe sporządzane jest i wydawane zasadniczo w jednym egzemplarzu. Większa liczba egzemplarzy tłumaczenia jest płatna dodatkowo.

Strona tłumaczenia uwierzytelnionego ma 1125 znaków ze spacjami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 roku w sprawie biegłych sadowych i tłumaczy przysięgłych (Dz. U. z dnia 23 czerwca 1987 roku). Każda rozpoczęta strona liczy się jako cała.

Wykonanie tłumaczenia w trybie pilnym (tego samego dnia lub na drugi dzień - 24 godziny) podlega dopłacie za tzw. tryb ekspresowy.

Tłumaczenie przysięgłe ma postać wydruku, dlatego tez należy odebrać je osobiście. Może ono jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu zostać wysłane pocztą lub przesłane w formie skanu.

tłumaczenia kontakt

Kontakt

kom.: 603 066 238

tel.: 71 79 20 775

email.: biuro@bul.com.pl


pl. Wolności 11, 50-071 Wrocław
( II piętro pokój 204,
róg ul. Krupniczej i pl.Wolności)