Tłumacz Przysięgły

Języka Niemieckiego Monika Szymańska

Tłumacz przysięgły umieszcza na wykonanym przez siebie tłumaczeniu:

Tłumacz przysięgły sporządza tłumaczenia dla organów państwowych, takich jak sądy, prokuratura, policja urzędy kontroli skarbowej itp. oraz dla osób prywatnych. Zakres czynności tłumacza przysięgłego oraz wysokość wynagrodzenia tłumaczeń wykonywanych na rzecz urzędów państwowych reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. Tłumaczem przysięgłym zgodnie z w/w ustawą może zostać osoba która:

tłumaczenia kontakt

Kontakt

kom.: 603 066 238

tel.: 71 79 20 775

email.: biuro@bul.com.pl


pl. Wolności 11, 50-071 Wrocław
( II piętro pokój 204,
róg ul. Krupniczej i pl.Wolności)